Po ngarkohet ...

Rreth platformës

Kjo është CCH Superstar, një platformë e cila u mundëson të gjithë punonjësve, në mënyrë të thjeshtë, argëtuese dhe zbavitëse, që të lavdërojnë vetën ose njëri-tjetrin për veprime dhe sjellje të ndryshme të cilat i bëjnë ata ambasadorë dhe yje të vërtetë të kompanisë Coca-Cola HBC!

Si një kompani e cila përpiqet gjithmonë të jetë kompetitive në treg, kemi hedhur pak frymë konkurruese edhe në platformë, kështu që filloni të mblidhni pikat sepse do të shpërblejmë, në nivelin mujor dhe vjetor, punonjësit me më shumë pika të mbledhura.

Mund të lavdëroni veten ose kolegët tuaj për sjellët në vijim, të cilat korespodojnë me vlerat tona:

Kategoria

Verpimi

Përshkrimi

Medalje

Fitimi me konsumatorët

Zgjidhës Problemesh

Vendos konsumatorët së pari dhe vepron shpejt për të zgjidhur sfidat

FuzeTea Brewmaster

Hero në qendrën e konsumatorëve

Demonstron mentalitetin e vërtetë të partneritetit dhe gjen mënyra fituese për të punuar në këtë realitet të ri

Duke edukuar njerëzit tanë

H&S hero

Promovon standardet dhe masat e H&S për të qëndruar të sigurt

AdeZ Captain

Heroi i jetesës së shëndetshme

Angazhon kolegët në aktivitete sportive dhe aktivitete të tjera të shëndetshme online dhe nga shtëpia

Përsosshmëri

Master Takimesh Online

I prirur per teknologji, duke lehtësuar takimet online dhe ndihmon të tjerët me takimet online

Rosa Rockstar

Heroi ndihmues I kolegëve

Ndihmon kolegët të arrijnë rezultate të jashtëzakonshme dhe të tejkalojnë pengesat

Ndershmëri

Ambasador CCH

Promovon brendet tona, kompaninë dhe jetën kulturore të punës

Coke Ninja

Heroi ndihmues I komunitetit

Përfshihet në veprime vullnetare dhe aktivitete të tjera të përgjegjësisë së korporatës

Mësim

Heroi i zhvillimit

Merr pjesë aktive në ndihmën e kolegëve për të zotëruar aftësi të reja, ndan njohuri dhe i ndihmon njerëzit të përshtaten në situata të reja

Ultra Gladiator

E-Learning hero

Promovon modele dhe mundësi të ndryshme të mësimit elektronik për të tjerët, i njeh dhe i ndan praktikat më të mira të jashtme

Përformon si një

Hero argëtues në linjë

Sjell moralin e ekipit dhe i bën mbledhjet argëtuese

Next Grandmaster

Hero Duke i bërë këto ditë më mirë

Motivon kolegë, duke bashkëpunuar përmes çatisë. Merr pjesë në të gjitha iniciativat e ndryshme ku mund të kontribuon.

Superstar

Heroi CCH

Gjen zgjidhje të shpejta që mund të implementohen shpejt dhe sigurojnë vazhdimësinë e biznesit.

Jack Daniels Superstar

Hero në punë

Frymëzim i vërtetë për të gjithë,në punë, prodhim, depo, teren çdo ditë dhe siguron që biznesi juaj të funksionojë pa probleme.Nëse e lavdëroni veten në cilëndo sjellje, fitoni 1 pikë, por nëse ju lavdëron ndonjë koleg, fitoni 2 pika.

Të gjithë drejtuesit mund të lavdërojnë punonjësit e tyre sipas dy llojë sjelljesh: Thjeshteso, Gjithmonë i orientuar tek rritja (kategoria: Superstar). Një punonjës i lavdëruar nga drejtuesi i tij fiton 3 pika.

Krijoni llogarinë, ftojini kolegët tuaj që të marrin pjesë dhe argëtohuni mirë!

Idea për platformën e re u lind tek punonjësit tanë nëpërmjet platformës Innovation for Growth.

arrow